Начало

Общи условия

Използвайки jakosport.bg се счита, че приемате и сте съгласни с описаните по-долу Общи условия. В случай, че не приемате тези общи условия, моля, не посещавайте този уеб сайт и не го използвайте за покупки. www.jakosport.bg е уебсайт, който е собственост и представлява част от дейността на фирма МЕКСЕМ ООД, ЕИК: BG101746153 гр. Сандански, ул. Македония 38, МОЛ: Емил Мицански На сайта се предлагат продукти, на които Мексем ООД е директен вносител, продукти, на които фирмата е разпространител. Сайтът, предоставя и следните услуги: детайлна информация за продуктите; възможност за онлайн закупуване, доставка на поръчаните продукти. Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата им при използване на информацията и услугите в сайта. Всеки един потребител, работещ със сайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в сайта до напускането му. jakosport.bg си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително анонсиране. Използвайки jakosport.bg се счита, че приемате и сте съгласни с описаните по-долу Общи условия. В случай, че не приемате тези общи условия, моля, не посещавайте този уеб сайт и не го използвайте за покупки.

ОТГОВОРНОСТИ

jakosport.bg не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в сайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този сайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в сайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива. jakosport.bg не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки). jakosport.bg не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в сайта. jakosport.bg не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна www.jakosport.bg. jakosport.bg не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности. jakosport.bg не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя. jakosport.bg не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата. jakosport.bg се задължава да се спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Продавачът е длъжен да достави в срок заявената стока в нейната ненарушена цялост. Стоките публикувани за продажба в уебсайтът са ОРИГИНАЛНИ и с доказан произход. Търговските наименования и марки са използвани с цел по-добро описание на предлаганите стоки. Правата за използването на търговската марка принадлежат на съответния производител. Продавачът има право да изпраща на регистрираните на уеб сайта потребители незаявени предварително търговски съобщения до потребителите, за да направи запитвания, да провежда анкети или да им предложи реклами и информация на свои или оферирани от други търговци стоки и услуги. Ако се регистрира, потребителят е длъжен да полага всички грижи, които се налагат, с цел опазване на паролата си, да не предоставя на никого потребителското си име и парола, а в случай на неправомерен достъп до профила му или при вероятност от такъв достъп, незабавно да уведоми екипа на jakosport.bg. С оглед сигурността на потребителското име и парола, при напускане на онлайн магазина винаги да натиска бутона за „Изход”. Също така да не подава фиктивни или невалидни заявки, да посочи точен адрес за доставка, e-mail адрес за кореспонденция и телефон за връзка, а при направена валидна поръчка да плати цената на заявената стока. Потребителят също така е длъжен да не се намесва в правилното действие на онлайн системата на магазина, да не предприема действия, които водят до блокиране и отказ на услугите на уеб сайта, а също така и да не осуетява идентификацията на други потребители на магазина или правото им да ползват магазина. Ако потребителят на онлайн магазина не спазва гореописаните задължения, екипът на jakosport.bg има право без предварително предупреждение да прекрати достъпа му до потребителския профил, а също и да предяви иск за пропуснати ползи и нанесени вреди, в резултат от неправомерните действия на потребителя.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА jakosport.bg

jakosport.bg спазва стриктна конфиденциалност относно информацията на своите потребители. Следната информация: собствено име, презиме, фамилия, телефон, адрес за контакт и доставка се използва единствено за обработка на поръчките, подобряване на обслужването и комуникацията между jakosport.bg и неговите потребители

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Предлагаме следните методи за плащане на поръчаните от Вас артикули: Плащане при доставка (Наложен платеж):При доставка на стоката плащате дължимата сума на куриера. Разходите по наложени платежи и застраховка са за сметка на потребителя. Плащане по банков път:Направете плащането директно в банковата ни сметка. Моля използвайте уникалния идентификационен номер на поръчката – ID, като основание за плащане. Вашата поръчка няма да бъде изпратена ако парите не са получени в нашата сметка. На имейла и в сайта ще получите данните за банковата сметка на магазин JAKO SPORT.

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Доставката се извършва от куриерска фирма, наета от jakosport.bg на адрес, посочен от потребителя. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от потребителя. Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката. Разходите за доставка се поемат от потребителя. jakosport.bg или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката. При посочен непълен, неверен или грешен адрес или телефонен номер от страна на потребителя при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и не възниква задължение за нейното изпълнение от страна на jakosport.bg!

ОТКАЗ НА ДОСТАВЕНА СТОКА

Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи: а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта; б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането; в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена; г) не е спазен срока на доставка. Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт. Когато стоката е подменена при доставката и това е невъзможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед да се установи несъответствието, без потребителят да заплаща допълнителни разходи. По силата на член 55(ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 7 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребител

@2021 jakosport.bg, Всички права запазени

Designed by Aeron Labs

Designed by Aeron Labs