collectionscollections-hover
ЕКИПИРОВКАЕЯУИП-ХОВЕР
 
 

 

Проект № BG16RFOP002-2.073-5313

“ПРЕОДОЛЯВАНЕ НЕДОСТИГА НА СРЕДСТВА И ЛИПСАТА НА ЛИКВИДНОСТ, НАСТЪПИЛИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ЕПИДЕМИЧНИЯ ВЗРИВ ОТ COVID-19”

Главна цел на проекта: “Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места”

Бенефициент: “МЕКСЕМ” ООД

Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 27.07.2020г.

Край: 27.10.2020г.